Kom igang allerede i dag!

Få 3 geniale øvelser på video direkte i din indbakke, der gør ALLE dine elever aktive og engagerede i diskussioner om verdensmålene.

Du skriver dig samtidig op på mit nyhedsbrev, der altid kan afmeldes med et enkelt klik.

VERDENSMÅLENE som LÆRINGSTEATER

Lær dine elever om FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling gennem Læringsteater

2 dages workshop med 4 moduler, hvor du lærer at skabe kreative og legende læringsfællesskaber i din undervisning om FN´s verdensmål, så dine elever oplever målene som både meningsfulde og nødvendige både globalt og lokalt.

Workshoppen består af 4 sammenhængende Hands On moduler – alle fyldt med læringsredskaber du kan gå hjem og anvende med det samme.
Der medfølger undervisningsmateriale i form af e-bøger og instruktionshæfter til hvert modul med komplette trin-for-trin instruktioner og beskrivelser af de ting, du lærer på kurset.

 

10 ÅRS JUBILÆUM

 

INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN:

“Klik på hver enkelt fane for at se indholdet af hver modul”

Modul 1: Aktiviteter & øvelser – når fællesskabet er vigtigt!

Vi undersøger temaer fra verdensmålene og bæredygtighed gennem fælles legende aktiviteter.

Samtlige aktiviteter vi arbejder med på denne workshop er inkluderende, gruppestyrkende, samarbejds- og tryghedsskabende og kan bl.a. bruges til at skabe meningsfulde og nyskabende fællesskaber, som er så vigtige i en global og omskiftelig verden.

Mange af aktiviteterne kan ses som metaforer på lignende handlinger i hverdagen, da øvelserne lægger op til at skabe tillid, samarbejde, empati, intersubjektivitet (evnen til at kunne aflæse hinanden) og god kommunikation. Desuden vil den legende tilgang fremme oplevelsen af at være tilstede i nuet, hvor mobiltelefoner og computere glemmes for en stund, fordi noget vigtigere er i fokus, nemlig FÆLLESSKABET.
Modul 1 fordeles over de to kursusdage, så hver dag starter med ”opvarmning” med div. aktive øvelser.

Du modtager en samlet oversigt med indgående trin for trin beskrivelser af alle aktiviteterne i en e-bog.

Herunder kan du se eksempler på aktiviteter og øvelser.

Modul 2: Vurderingsøvelser – når ALLE stemmer bliver hørt!

Vurderingsøvelser er et praksisorienteret, demokratisk og kropsligt debatværktøj, hvor verdensmål og bæredygtighed debatteres, så ALLE dine elever kommer til orde.

Vurderingsøvelser er en måde, hvorpå du som underviser kan strukturere dynamiske samtaler og diskussioner om emner inden for verdensmål og bærdygtighed, ved at deltagerne aktivt flytter sig rundt i lokalet, alt imens de undersøger og tager stilling til synspunkter og udveksler holdninger og standpunkter.

Der medfølger e-hæftet: Gør ALLE dine elever aktive i diskussioner på klassen – med vurderingsøvelser, samt et digitalt idékatalog om anvendelse af vurderingsøvelser direkte i forbindelse med undervisning i verdensmålene.

Herunder kan du se et eksempel på en af de mange vurderingsøvelser.

Modul 3: Bodystorm med Statueteater – når læring sker med kroppen forrest

Vi kender brainstorming som en klassisk idéudviklingsmetode, hvor man kommer med spontane idéer til diskussion for at finde den bedst mulige løsning på et problem.

En bodystorm er endnu mere effektiv. Her bruger vi kroppen til at visualisere og konkretisere vores idéer. Du lærer, hvordan du sætter dine elever i gang med at bodystorme på idéer ved at de bygger skulpturer af problemer, tanker og følelser om verdensmålene for bæredygtig udvikling ved hjælp af hinandens kroppe. På den måde synliggøres problematikker og dilemmaer omkring verdensmålene. Med forskellige dynamiseringsteknikker får eleverne også mulighed for at bygge skulpturer af deres fortolkning af en mulig fremtid.

Du modtager en samlet oversigt med indgående beskrivelse af alle bodystorm- og statueteatermetoderne samt alle dynamiseringsteknikkerne i en e-bog.

Modul 4: Forumteater som didaktisk redskab – når vi øver os på at løse udfordringerne med verdensmålene

Hvordan ser fattigdom ud i Danmark? Hvordan ser bæredygtighed ud i vores dagligdag? Disse og mange andre spørgsmål lærer du at sætte dine elever i gang med at undersøge gennem den verdensomspændende og anderkendte teatermetode: Forumteater.

Du lærer, hvordan dine elever, gennem mindre situationsrollespil, kan give deres bud på de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå, når verdensmålene skal forstås og løses og bæredygtige tiltag er påkrævet.

Situationsspillene er interaktive, hvilket vil sige, at de elever der ser på, får mulighed for at præge indholdet i spillet. På den måde vil eleverne opleve sig selv som aktive deltagere og ikke blot som passive modtagere.

Der medfølger en e-bog med en samlet oversigt over, hvordan du arbejder med Forumteater som didaktisk redskab omkring verdensmål og bæredygtighed. Du får desuden et digitalt idékatalog til forskellige temaer inden for verdensmål og bæredygtighed, der kan arbejdes med.

HVAD ER LÆRINGSTEATER?

Læringsteater er en paraplybetegnelse for flere metoder og teknikker hentet fra drama- og teatergenren: Applied Theatre (anvendt teater) – herunder:

 • Forumteater & Forumspil, en interaktiv teatermetode
 • Skulpturteater – også kaldet billedteater og modelleringsøvelser
 • Vurderingsøvelser – et demokratisk debatværktøj der aktiverer alle dine elever
 • Drama- og teateraktiviteter med redskaber hentet fra skuespillerens værktøjskasse, bl.a.:
   • Improvisationslege
   • Samarbejdsøvelser
   • Kontaktarbejde
   • Tillidsøvelser
   • Bevidsthed om kropssprog
   • Statusarbejde
   • Rollebearbejdning
   • M.m.

Læringsteater handler om at skabe læringssituationer, hvor elever og studerende gennem ex dramalege og mindre rollespil og tableauer, kan undersøge og udvikle viden om fagligt indhold.

I arbejdet med Læringsteater skabes der æstetiske læreprocesser, hvilket betyder, at eleverne får mulighed for at eksperimentere, udforske og undersøge emner og temaer fra din undervisning gennem teater- og dramaformsproget.

I traditionel undervisning udsættes eleverne ofte for at skulle finde én bestemt løsning på et problem – ét korrekt svar. Gennem læringsteater får eleverne mulighed for at skabe noget. De kommer i højere grad til at arbejde som kunstnere og ingeniører, der undersøger forskellige muligheder og således kommer med flere forskellige løsninger på en udfordring.

Læringsteater skaber rum for at mennesker, børn, unge og voksne, kan opleve sig selv som aktive deltagere og ikke blot som passive modtagere.

Hvordan laver man forumteater?

Forumteater er en interaktiv teaterdisciplin og et klassisk eksempel på, hvordan man kan skabe æstetiske læreprocesser i sin undervisning.

SÅDAN gør du:

 • Dine elever skaber et lille rollespil, der handler om et dilemma vedrørende verdensmålene for bærdygtig udvikling (På kurset får du masser af træning og inspiration til, hvordan det gøres i praksis)
 • Dette spilles igennem for tilskuerne (de elever der ser på)
 • Efter en kort debat spilles scenen igennem igen, men denne gang kan handlingen ændres af tilskuerne ved at de aktivt overtage rollerne og spiller dem på nye måder. Man kan altså ændre på begivenhedernes gang i spillet, så alle de medvirkende skaber forandring og læring gennem nye måder at takle problematikker og dilemmaer på

På denne måde bearbejder og undersøger eleverne i praksis problemstillinger omkring verdensmålene via en kropslig, æstetisk tilgang.

Hvem underviser?

Kurset ledes af skuespiller, læringsteaterspecialist og cand.pæd.pæd.psyk.

Susanne B. Storm, leder og indehave af Æstetisk Læring

Susanne er ekspert i at udvikle æstetiske læreprocesser – særlig gennem teater- og dramaarbejde – og er en efterspurgt vare i uddannelsessammenhænge, når der skal udvikles undervisning i krydsfeltet mellem kunstnerisk og akademisk praksis.

Som en af de få har hun kvalificerede uddannelser inden for begge områder.

Med sin unikke praksis- og uddannelsesbaggrund arbejder hun i dag med at iværksætte æstetiske og kreative kompetencer for undervisere over hele landet, så de tilsammen kan hjælpe 1000vis af børn og unge landet over med tidssvarende, vedkommende og praksisnær undervisning.

Om Tune Kursuscenter

På et kursus, der både har fokus på praksisorienterede læreprocesser og på verdensmål og bæredygtighed, er det vigtigt, at det foregår i en atmosfære, der understøtter alt dette.

Derfor har vi valgt at holde kurset på Tune Kursuscenter.

Tune Kursuscenter ligger i Greve i smuk og landlig natur tæt på både Roskilde og København.

​Kursuscenteret er også en del af FGU-Skolen Øst, der er et læringssted for unge, som bliver afklaret i forhold til uddannelse og arbejde igennem praktiske arbejdsopgaver på kursuscenteret.

Tune kursuscenter er desuden med til at mindske Co2 til atmosfæren gennem projekter, der reetablerer den natur som fandtes for flere 1.000 år tilbage, da Danmark var et løvskovsland i en mosaik af overdrev, enge, moser og vådområder. Naturetableringen betyder væsentlige miljøforbedringer til gavn for faunaen og mennesker i området.

FORPLEJNING

Tune Kursuscenter byder på forplejning af høj kvalitet. Der lægges stor vægt på økologi og balance i menuerne, lige fra morgenmaden hen over formiddagspause til frokostbuffeten og aftenens menu.

Der lægges stor vægt på anvendelse af sæsonens friske råvarer og der sættes en ære i at servere måltider med et internationalt snit uden at man går på kompromis med de stolte nordiske traditioner.

Tune Kursuscenter er desuden REFOOD certificeret, som er en ordning for virksomheder, som gør en indsats mod madspild.

Tilmeld dig lige herunder!

Tilmelding:

DATO & TID:

Onsdag d. 1. juni 2022 kl. 09.00 – 16.00

Torsdag d. 2. juni 2022 kl. 09.00 – 16.00

Begge dage inklusiv

PRIS:

FULD PRIS: 5.600,00 kr.

🥳 JUBILÆUMS-PRIS: 4.000 kr. for BEGGE DAGE ved tilmelding i APRIL MÅNED 2022

Skal I flere kollegaer afsted? Så ring 51941894 og få et tilbud.

Workshoppen udbydes også til efteråret 2022

Tirsdag d. 1. november 2022 kl. 09.00 – 16.00

Onsdag d. 2. november 2022 kl. 09.00 – 16.00

Begge dage inklusiv

PRIS: 5.600,00 Kr.

STED:

Tune Kursuscenter
Grevevej 20, 2670 Greve

 

PRISEN DÆKKER:

 • 2 dages fuld undervisning = 4 moduler
 • Fuld forplejning begge dage:
  • Hjemmebagt brød med ost/marmelade
  • Formiddagssnacks, frugt og juice
  • Lækker frokostbuffet inkl. øl/vand
  • Eftermiddagskage og frugt
  • Kaffe/te/isvand hele dagen
 • Alle undervisningsmaterialer
  • E-hæfte: Aktiviteter & øvelser – når fællesskabet er vigtigt
  • E-hæfte: Gør ALLE dine elever aktive i diskussioner om Verdensmålene
  • E-hæfte: Bodystorm med Statueteater – når læring om verdensmålene sker med kroppen forrest
  • E-hæfte: Forumteater som didaktisk redskab – når vi øver os på i praksis at løse udfordringerne med verdensmålene
  • Kursuscertifikat
  • Rabat på vores interaktive Forumteaterforestilling til uddannelsesinstitutioner om Verdensmål og bæredygtighed

Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen. Ønskes der tilkøb af overnatning på stedet, kan Tune Kursuscenter kontaktes på:

Telefon: 43 41 03 70

E-mail: tune@kursu​scenter​.dk

Alle priser er uden moms, hvis ikke andet er oplyst

OBS: Deltager-antalet reguleres i forhold til de til tiden gældende regler. Deltagerne fordeles efter først-til-mølle pricippet.

Hvad tidligere kursister har udtalt

Inge Raun Jensen

” Tak for i går. Jeg må simpelthen bare lige sige til dig, at jeg synes, du var super go´:-) Jeg blev simpelthen inspireret af at være sammen med dig. Der er i høj grad er brug for det, du har specialiseret dig i.”

Inge Raun Jensen

Cand. pæd. pæd. Psyk., Social- og sundhedsskolen, Randers

Anne Kyhn

”Jeg er stadig helt “høj” af to gode Forumspildage – det var fantastisk!”

Anne Kyhn

folkeskolelærer

Christina Arnfred Nissen

”Hej Susanne. Tak for sidst. Det var to gode dage og jeg arbejder allerede på at afprøve metoden på både kollegaer og elever. Jeg vil gerne tilmelde mig Jokerkurset.”

Christina Arnfred Nissen

Social og sundhedsskolen Syd, Aabenraa

Lone Rahbæk

”Tak for i går, Susanne. Det var en rigtig god dag. Dejligt at prøve det af allerede i dag – og eleverne var begejstrede”

Lone Rahbæk

Pædagogisk Assistent Uddannelsen, Herning

Diana Verwold-Mortensen

”Tak for en super fed dag. Fik så MANGE gode guldkorn, som jeg håber at kunne implementere i min undervisning.”

Diana Verwold-Mortensen

Social- og Sundhedsskolen, Herning

Palle Eriksen

”Tak for nogle sjove og lærerige dage Susanne”

Palle Eriksen

Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg

Jeanet Olesen

”Tak for en dejlig dag, det var godt med mere ny inspiration til undervisningen. Jeg synes det er en rigtig spændende måde at undervise på”

Jeanet Olesen

Social- og Sundhedsskolen, Herning

Stine Guldborg

”Mange tak for sidst! Det var virkelig herligt at deltage i dit forumkursus her på Aarhus Teater! Dejligt at komme på gulvet og blive faciliteret af en dygtig underviser 😊”

Stine Guldborg

Lærer & teaterpædagogisk underviser, Aarhus Teater

Lise og Elisabeth

”Vi siger tak for en sjov og inspirerende dag.”

Lise og Elisabeth

Læreuddannelsen Zahle, København

Inge Dalum Falkesgaard

”Tusind tak for et inspirerende kursus. Det var lige “i øjet”.”

Inge Dalum Falkesgaard

Konsulent, Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune

Bente Kasper Madsen

”Tusind tak for udbytterige og fornøjelige dage. Det er en kunst at formidle til så blandet en gruppe, og samtidig skabe samarbejdsglæde – det var virkelig en fornøjelse og meget inspirerende! Og en stor opmuntring i en tid med strid modvind til alt, hvad der er konkret og musisk.”

Bente Kasper Madsen

Cand.mag. lektor i dansk og drama, VIAUC læreruddannelsen i Aarhus

Susanne K. Rasmussen

”Tak for en super spændende kursus-dag. Det har været en meget lærerig dag, med nogle skønne mennesker, sjove øvelser og gode refleksioner. Nu glæder jeg mig til, at komme i gang med at bruge værktøjerne.”

Susanne K. Rasmussen

kreativ konsulent i Creocreo

Louise Auguste Jørgensen

”Tusind tak for et spændende kursus. På Levuk STU har vi allerede taget hul på nogle af øvelserne.”

Louise Auguste Jørgensen

LEVUK – STU

Ditte Crone

”Jeg glæder mig så meget til at introducere elever i 6. klasse til Forumspil. Især efter et meget lærerigt kursus i forumspil og æstetiske læreprocesser. 1000 tak til dig, Susanne og de andre kursister, der gjorde det til en fantastisk oplevelse med masser af værktøjer, inspiration og god karma.”

Ditte Crone

folkeskolelærer

Berit Rød Hvilsom

”Tak for din fine undervisning både i Tune men også her i videoen. Det giver så god mening for mig, at du skubber til mine pædagogiske vaner.”

Berit Rød Hvilsom

Psykiatrisk sygeplejerske, cand.mag.pæd.

Carsten Juul Jensen

”Jeg har netop deltaget på Forumkurset. Jeg kluklo på vej hjem over alle de skønne engagerede forumspillere – tak for et par dejlige dage sammen med top engagerede mennesker fra nær og fjern. Vi lærte så meget, at jeg knapt kan huske alt. Jeg vil gerne mødes med andre interesserede i forumspil og øve interaktive øvelser og forumspil endsige udveksle ideer.”

Carsten Juul Jensen

Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen UCC

Vidste du, at ordene TEORI og TEATER har det samme sproglige ophav?

Det græske ord for teater, theatron kommer samme sted fra som ordet theoria.
Når vi laver teater, stiller vi så at sige handlinger til skue (skuespil) med det formål at kunne betragte og teoretisere over virkeligheden i et forsøg på at forstå den.

Æstetisk Læring

Susanne Bøgeløv Storm
Skuespiller | Cand.pæd.pæd.psyk.
kontakt@aestetisk.dk
5194 1894
Martensensalle 3
7330 Brande

CVR | 34167125
Bank | Den Jyske Sparekasse
Konto nr. | 6581803980
Reg. nr. | 7393

www.æstetisklæring.dk